सुदूरपश्चिम खबर
sudurpashimkhabar.com

गाउँ छाड़ी सहर झानु, दू:ख बटूली खानु – रमेश भण्डारी”आँशु”

१-जन्म्या भूमी छाड़ीबर, रम्ती: सहर झानू ।

कम्ती मात्र शूख बर्ती, दूख बटूली खानू ।।

 

२-न हेद्दू सहरका सपना, उड्ड्या रे चलन्या ।

World Link Ads
Mahakali Polytechnic

गाउँमै पसिना तार हजुर मिहिनेत फलन्या ।।

 

Dirghayu Ads

३-गरीखानाकी खेत छनै, गद्द्दाकी हात् छनै ।

गोठ गाँजी खेत पर्सो, माटीको साथ् छनै ।।

 

४-शहर सुखकी सोच्चा, प्रदेशैको बास ।

जीबन भरी पराइ देश, मौ बीछोड़ सास ।।

 

५-धन्न्य हो सहर्या मन, जगत जगत ।

खाड़ीका घामका धूप, बगाउनू रगत ।।

 

६-माटी महतारी इजाबूवा, मौ नन्दीना छाड़ी ।

बिल्डीङ कारका सूइना, धेकी हीट खाड़ी ।।

 

७-सपना ठूल्ठूला धेक्कू, गाड़ी रे महल ।

खानाकी धो:पूरा अद्दू, सहरै पहल ।।

 

८-मर्या पछा पैसाइ तीद्दू, दाख बत्तीकी लाइ ।

पैसा न भै नहून्या भ्यो, सहर बस्तीकी लाइ ।।

 

९-माटी कूड़ी छाड़ी आहा:, पैसा तीरी बस्सू ।

छाड़ीदेउ सहरका सप्ना, घरै कम्मर कस्सू ।।

 

१०-किन्खान् गौ चामलहै, घोगा लगाइ खानू ।

गाउँघर कोदाको रोटो, फाँपर पकाइ खानू ।।

 

११-लाउनू लत्ता टालो हाली, फाट्याका भण्णूनाइ ।

जसोईभ्यो आफना साथ, लोपले गण्णूनाइ ।।

 

१२-नभया उड़ाउनू धन, खानाइ होइझाउ गास ।

Sana Kishan

मौ सीतै बसनू होईझाउ, झूपड़ीकै बास ।।

 

१३-पराइ ठौर मर्नाहैत, आफ्नी ठौर नीको ।

पराइ ठाउँको मीहीनेत् बूचो, आफ्ना ठाउँको तीखो ।।

 

१४-तीखाले पूगाउछ उच्च, बूचाको भ्यो रीस्क ।

अ भणी अलङ्कार बूज्जू, हृदयका मीस्क ।।

 

१५-पानीकील्इ पैसा तीद्दू, राषन् कीनी खानू ।

बत्ती कीन्नू छानो कीन्नू, क्याइ हो सहर जानू ।।

 

१६-शीतलकी हावा छनै, दाउराकी बन् छनै

। क्याकी हो ज्ञाँस पङ्खा कीन्नू, सोचत मन्मनै ।।

 

१७-कोइ दीना भाग्ग्यलाइ दोस, कोइ दीना भग्वान ।

गाउँमा बसी केइन हूनो, सोच छ बल्वान ।।

 

१८-भग्वानले सत्य दीना, उइ सोच भघाउनू ।

अद्दूहो सङ्घर्ष आफ्ले, कर्ममा सघाउनू ।।

 

१९-अभाग्गी कोइपन आत्थी, जसो भ्यालै गास ।

सबै जन बराबरी, भगवानका पास ।।

 

२०-ऊल्टा कूरा नसोच्चूहो, हृदयकी आग ।

गाउँ घर जनम भ्याले, गाउकै मटा लाग ।।

 

२१-तन् धनको क्षती हून्या, मेरा मन्ले मानू ।

गाउँ छाड़ी सहर झानू, दूख् बटूली खानू ।।

 

२२-मैलेत बिचार लेख्या, अद्दू आफ्लाइ सूख ।

कसैसीत मेल् खायाले, जन माण्या दूख ।।

रचनाकार – रमेश भण्डारी मेलौली नगरपालिका ०४ तीताबै, बामूनी – बैतडी

(यो रचना रमेश भण्डारीबाट जस्ताको त्यस्तै साभार गरिएको छ ।)

Purnagiri Ads
Indreni
सम्वन्धित समाचार
New digital House
जवाफ छाड्नुस्

Your email address will not be published.