सुदूरपश्चिम खबर
sudurpashimkhabar.com

डोट्याली कविता “वरिखा विशेष”

91
Sana Kishan

डोट्याली कविता “वरिखा विशेष” – रमेश भण्डारी “आशु”

Karnali Traders

सपनी साथ, अँन्ध्यारि रात, डोलाया आँखामा ।
अन्कसो धेक्या,आँशुले लेख्या, छन्दरे भाकामा ।।
जिन्दगी भण्णु, पातझै गण्णु , फक्र्याको फुल हो ।
संसारै रिट्न्या, रात्दिन हिट्न्या, पानिको मुलहो ।।
घामले सुक्क्या, चोटले दुख्या, फुलकी मालाहो ।
आड़को खानु, आइपुग्या झानु, रितको चालाहो ।।
क्यातेरो मेरो, बाटो छ फेरो, भेट् हुनी कैलहो ।
दुनिया धेकी, जलेर बस्सु, हालको मैलहो ।।
कभैको सुख, कभैको दुःख, आफनी मतिले ।
दुनिया हेर, चलन्या रैछ, समय गतिले ।।
समय साथ, प्रकृति जात, घुमेर आइझानो ।
बित्याको पल, गरेर छल, झलना लाइझानो ।।
बैशाखसितै, जेठलै गयो, सत्तहत्तर सालको ।
असाड़ आयो, समराड़ि लाग्यो, दैचिउरा थालको ।।
लगिग्यो घाम, आइगयो काम,सेरिका खेतमा ।
व मैना चड़ि, जन्बासै तति, मन्छैन चेतमा ।।
सिर्सिया हाबा, पलुईग्या दावा, झा भैसि चरिखा ।
रातरे दिन, झिम्झिम पानि, लागिग्यो बरिखा ।।
हेर्वारि बठै, टुल्किघ्या कठै, पारिका डाणालै ।
लेक बासुली, रन्की बजलि, भैसिका घाणालै ।।
सुनसान औल, कच्यार गौल, लेकछ कुकाट ।
आधिरे खोला, बढेर होला, पानिकी सुसाट ।।
बनारि घास, काटेर ल्याउनी, गोरुकी चद्दुभ्यो ।
चिफलो बाटो, हिट्टाकी छाँटो, बिचार गद्दुभ्यो ।।
उर्लेर आयो, बगाइ ल्यायो, खोलिको बालुवा ।
प्रकृति इजु, फेरनि रङ्ङ, पलायो पालुवा ।।
खोलिखा चिउरा, भाड़ीका आम, पाक्दाकि बटिया ।
कुस्म्याआर अनि, कुलमदानि, पाकेर सकिया ।।
गाइ बाच्छि भोका, लेकाल घोगा, गोड्डाकी अतास ।
सेरिका खेत, रोपाइको मजा, सिर्सिर्या बतास ।।
सब्एकै साथ, मेला रे पात, रमाइलो हुनोहो ।
रोपाइका दिन, हिलोमा खेलि, मन्धोको फुनोहो ।।
असारे गित, गाउन्या रित, फाग रे सगन ।
नाइथी ऐलत, लागिगै मत, उइलकी डगन ।।
साउनका मास, शिब्जिको खास, ऐतिर आउन्नाछ ।
रातका देउडा, खेलन्या मन, झझल्को लाउन्नाछ ।।
भदौकी गोरा, साउनका देउडा, रितरे चलन ।
संस्कृति हम्रो, बचाइराख्या, जन्दिया गलन ।।
भदौकी सोराइ, तिज रे गोराइ, क्या भण्णु बोलेर ।
खानाकि मजा, चुलाइन बसि, घोगालै पोलेर ।।
सोभाइ डालि, पाकेर दानि, कालिमुख फेर्याका ।
धोई पखालेर, नुनै हालेर, बेड़ुलै सोईर्याका ।।
आरु नास्पति, दाड़्मि तिमलि, स्वादका सौकार ।
कतिहो कता,खायालै जति, न औन्या डकार ।।
बरिखा मास, नहुन्या खास, खुशिको हरास ।
बाढिरे पैरा येइमन बैरा, डर रे तरास ।।
हिलो रेमाटो, चिफलो बाटो, हिट्टुहो निक्करि ।
कलका कौवा, ठाउठाउमा हुना, येइ भरिका भरि ।।
औलकी भाड़ी, स्यापरे किड़ा, लुकेर बैरना ।
कन्ज्याइत सिस, कन्ज्याइको बिस, भेष् भेष पैरना ।।
बनरे बेत, गड़ारे खेत, मिलिरौ साहास ।
आइगयो बर्खा, गवाँज गर्खा, हर्ष रे तरास ।

Arus

रमेश भण्डारी आँसु
मेलौली नगरपालिका ०४ तिताबै,बामूनी – बैतडी

kfg mit mart
Indreni
सम्वन्धित समाचार
Ganesh Samudayik Ban
जवाफ छाड्नुस्

Your email address will not be published.