गजल (डोट्याली भाषा)

Sana Kishan
Total
0
Shares

कोइ कोइ खाली खुचि खुचि चिलेइ लौन्ना रे बिचार गर्या
दाइँ हाणि मारि होक्काइ –होक्काइ औन्ना रे बिचार गर्या
उसैले बिगाड्यो हो मै त दुदैले धोयो शुद्ध चोखो हौ भणन्ना
कौव्वा है बाठा तन कुरडिमा कुरडि खपौन्ना रे बिचार गर्या
सिदासादा जनतान् चुतिया बनाई खान पल्क्याका स्याल
तकि हल्या काँइ नहुन्या हताँ घट्टो कोठो कटौन्ना रे बिचार गर्या
स्याल, बन्ढाडु ,मल्पसाः,सःडा,घुगु ,मुसा रङ्ङि बिरङ्ङि अन्कसा
साँक्कै होइ औन्ना खोयेइ पियेइ तमन् पटौन्ना रे बिचार गर्या
कुकुराःपुछड थेल्वा बाद्दु रे यिन सुदरन्ना भण्नु एक्कै हो हेरः
बिश्वास गरि दियेको मत आँजि उनिगाड बगौन्ना रे बिचार गर्या

Arus

मीतबन्धु
महेन्द्रनगर

Indreni
Total
0
Shares
सम्वन्धित समाचार
Total
0
Share