सुदूरपश्चिम खबर
sudurpashimkhabar.com

एक व्यक्तिको नाममा भएको शेयर कसरी अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने ?

76
Sana Kishan

एक व्यक्तिको नाममा भएको शेयर अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सकिन्छ । तर नेपालको कानुनले घरायसी तथा मृत्यु नामसारी र अदालतको आदेश अनुसारको नामसारी मात्र गर्न मिल्छ ।

मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको खातामा भएका धितोपत्रहरु कानुनी हकवाला वा इच्छाइएको व्यक्तिको खातामा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई धितोपत्रहरुको घरायसी तथा मृत्यु नामसारी भनिन्छ । धितोपत्र भनेको शेयर हो ।

Arus

डिम्याट खातामा भएका धितोपत्रहरुको हकवालामा नामसारीको लागि डिपीलाई आवश्यक कागजातहरु पेश गरु सहजै नामसारी गर्न सकिन्छ । डिपी भनेको आफ्नो डिम्याट खोलेको कम्पनी हो ।

हेर्नुस यसबारे सोधिने सर्वाधिक प्रश्न र तिनीहरुको उत्तर ः

१. मृत्यु भएका हितग्राहीहरुको हकवाला व्यक्तिले डिम्याट खाताका धितोपत्रहरुको हकदावी कसरी गर्ने ?

हकवाला व्यक्तिले नामसारी निवेदन फारम (तचबलकmष्ककष्यल चभत्रगभकत ायचm–त्च्ँ) का साथ निम्न कागजात संलग्न गरि डिपीलाई निवेदन पेश गर्नु पर्छ ।

–मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

–मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

–हकवालाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

–नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

–हकवालाको मन्जुरीनामा

डिपीले सो निवेदनको वैद्यता जाँच गरि सहि ठहराएमा धितोपत्रहरु हक्वालाको नाममा हस्तान्तरण गर्नको लागि अनुरोध पठाऊछ । त्यसपछि आफ्नो खातामा नामसारी गरिएको शेयर आउछ ।

 

२. अंशवण्डाबाट प्राप्त धित्तोपत्रहरुको हकदावीको नामसारी कसरी गर्ने ?

हकवाला व्यक्तिले त्च्ँ का साथ निम्न बमोजिम कागजात संलग्न गरि डिपीलाई निवेदन दिनु पर्छ ।

–लिने दिनेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

–मालपोत कार्यालयबाट पास भएको लिखित प्रमाणित प्रतिलिपि

Karnali Traders

–माग गरिएका अन्य प्रमाणित प्रतिलिपि

डिपीले सो निवेदनको वैद्यता जाँच गरि सहि ठहराएमा धितोपत्रहरु हक्वालाको नाममा हस्तान्तरण गर्नको लागि अनुरोध पठाऊछ । त्यसपछि आफ्नो खातामा नामसारी गरिएको शेयर आउछ ।

 

३. एकाघरका परिवार भित्रको ३ पुस्ता भित्र घरायसी नामसारी कसरी गर्ने ?

–एकाघर परिवार भित्रको ३ पुस्ता भित्र घरायसी नामसारी गर्नको लागि निम्न नामोजिम कागजात संलग्न गरि डिपीलाई निवेदन दिनु पर्छ ।

–शेयर नामसारी गरि लिने तथा शेयर नामसारी गरि दिने दुवैको निवेदन

–३ पुस्ता भित्रको परिवार देखिने कागजपत्र

–शेयर लिने तथा दिने दुवैको नागरिकताको प्रतिलिपि

–शेयरको प्रमाण

–शेयर लिने तथा दिने बीचको नाता प्रमाणित हुने प्रतिलिपि

डिपीले सो निवेदनको वैद्यता जाँच गरि सहि ठहराएमा धितोपत्रहरु हक्वालाको नाममा हस्तान्तरण गर्नको लागि अनुरोध पठाऊछ । त्यसपछि आफ्नो खातामा नामसारी गरिएको शेयर आउछ ।

 

४. अदालतको फैसलाबाट हक हुन आउने शेयरको नामसारी कसरी गर्ने ?

–अदालतको फैसलाबाट हक हुन आउने शेयरको नामसारीको लागि त्च्ँ का साथ निम्न बमोजिमको कागजात संलग्न गरि डिपीलाई निवेदन दिनु पर्छ ।

–अदालतको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि

–हक कायम गराई ल्याउनेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

–अदालतको चलानी पुर्जा

डिपीले सो निवेदनको वैद्यता जाँच गरि सहि ठहराएमा धितोपत्रहरु हक्वालाको नाममा हस्तान्तरण गर्नको लागि अनुरोध पठाऊछ । त्यसपछि आफ्नो खातामा नामसारी गरिएको शेयर आउछ । बिजपाटी

kfg mit mart
Indreni
सम्वन्धित समाचार
Ganesh Samudayik Ban
जवाफ छाड्नुस्

Your email address will not be published.